Akces   


OPIS PRODUKTU:

Wczesne średniowiecze. Buty z cholewką związywaną rzemieniami.