7879

Scieżka do sukcesu.

1. Nawiązanie kontaktu

Rozmowa telefoniczna oraz wymiana wiadomości mailowych. Gdzie dowiesz się szczegółów na temat współpracy w zakresie otwarcia i prowadzenia Sklepu Firmowego Akces Dance.

2. Rekrutacja

I etap rekrutacji :
Rozmowa kwalifikacyjna oraz akceptacja lokalu Franczyzobiorcy.
II etap rekrutacji :
Rozmowa w Siedzibie Akces Dance. Po pozytywnym przejściu tej rozmowy rozpoczyna się etap przygotowania do otwarcia.

3. Zawarcie umowy franczyzowej

Zaświadczenie o niezaleganiu w Krajowym Rejestrze Długów.
Wypis z CEIDG lub dokumenty związane z otwarciem własnej działalności gospodarczej.

4. Szkolenie

Celem Szkolenia jest zapoznanie Franczyzobiorcy z zasadami i procedurami funkcjonowania Oddziału oraz szkolenie z kategorii produktów i ich rodzajów.

5. Otwarcie Oddziału

Wiemy, że początek każdej działalności budzi wiele obaw i wiąże się z dużym wysiłkiem. Franczyzobiorca może zawsze liczyć na pomoc i wsparcie Akces Dance. Doświadczeni pracownicy czuwają nad tym, aby stworzyć mu możliwie najlepsze warunki funkcjonowania i rozwoju.